Tal och siffror kring lite av varje!

Har blivit lite angripen på grund av min mening om att vi alla, inte bara Sverige måste hjälpas åt med att ta emot flyktingar och asylsökare. Enligt vad jag kan utläsa utifrån statistisk centralbyrå, migrationsverket och socialstyrelsen så äger många av de påståenden som florerar när det gäller invandring ingen grund. Bland annat påstår många att invandrare och asylsökare får gratis tandvård. Det kan vara delvis riktigt, men inte helt sant. En asylsökare får en gratis hälsoundersökning när de kommer till vårt land, men det handlar om att vi vill ha kontroll över vad som förs in i landet. De kan också få sjukvård och tandvård som inte kan vänta, med betoningen på som inte kan vänta, för en egenandel på 50 SEK.

Vad gäller asylsökande, gömda och papperslösa barn under 18 år har de rätt till sjukvård och tandvård kostnadsfritt som alla andra barn under 18 år oavsett medborgarskap. Dock har svenska barn rätt till fri tandvård upp till 20- årsåldern. Vi fick en lagändring 2013 kring detta. Tidigare fick en papperslös betal mellan 1400 och 2000 SEK för ett läkarbesök. En normal förlossning kostade dem 21 000 SEK. Antager att det inte var så många som kunde betala dessa summor, mitt personliga tillägg.

Det drages också upp att pensionärerna i Sverige inte har råd till tandvård. Och man har räknat ut att vi har mellan 231 500 till 328 000 fattigpensionärer i Sverige. Siffrorna är lite olika här.

Äldreförsörjningsstödet garanterar att den som har låg eller ingen pension likväl får en skälig levnadsnivå. För ensamstående är den summan 5 499 SEK efter skatt per månad. Alla som bor i Sverige och fyllt 65 år kan bli beviljade detta äldreförsörningsstöd. Alltså också personer med permanent uppehållstillstånd. Alla kan dessutom ha en inkomst på 18 951 SEK/år utan att betala skatt. Sveriges pensionsöverenskommelse tecknades 1994 och har inte något att göra med förändringar i invandringen.

En ensamstående vuxen asylsökare får 24 SEK/dag alltså 720 SEK/månad (Om vi räknar 30 dagar på en månad). En vuxen som delar hushåll med någon annan får 19 SEK/dag alltså 570 SEK/månad. Barn under 12 år får 12 SEK/dag alltså 360 SEK/dag (dagersättningen halveras från och med det tredje barnet.

Bor en asylsökare i ett boende där mat inte ingår får en vuxen ensamstående 71 SEK/dag alltså 2 130 SEK/månad. Delad hushåll med annan 61 SEK/dag, alltså 1830 SEK/månad. Barn 0-3 år 37 SEK/dag alltså 1110 SEK/månad. Barn 4-10 år 43 SEK/dag, alltså 1290 SEK per månad. Barn 11 – 17 år 50 SEK/per dag, alltså 1500 SEK/månad. (Min kommentar: det räckte i alla fall inte till mina söner på den tiden då de var tonåringar, vet ju inte hur man gör för att täcka en tonårspojkes mat och andra utgifter på 1500 SEK/månad)

Dagersättning skall täcka sjukvård (om sjukdomen alltså inte är av den valören att man inte kan vänta), medicin, tandvård, hygienartiklar, kläder, skor och andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Dagersättningen sänks om Han/hon inte medverkar till att klarlägga sin identitet, om han/hon inte medverkar till åtgärder som är nödvändiga för att beslut om avvisning eller utvisning ska kunna genomföras.

Personer med uppehållstillstånd har samma rättigheter som alla andra svenskar varken mer eller mindre. Dock har de i maximalt 2 år rätt till etableringsinsatser. Kravet är dock att man deltar heltid i svenskundervisning , arbetsföre redande insatser och samhällsorienterande. Ersättningen ligger på maximalt 308 SEK/dag, alltså ca 6 776 SEK/månad. Och bortfaller när man får arbete eller försörjning på annat sätt.

220 000 hushåll svenska och de med uppehållstillstånd ekonomisk bistånd någon gång under 2017. Bistånd är vanligast i den yngre åldersgruppen, 36% i åldern 18-29 år. Vanligast biståndshushållet är en ensamstående man utan barn. Ovanligast är dock ensamstående män med barn!

I Sverige har 28 939 asylsökare 2016, 25 666 asylsökare 2017 och fram till juli månad i år 11 992 asylsökare. Under 2017 avgjordes totalt 66 301 asylärenden och av dem fick 27 205 uppehållstillstånd.

Ja, utrikesfödda har under de senaste 40 åren varit överrepresenterade i brottsstatistiken. Oberoende av förändringar i invandring eller ändrad lagstiftning. Enligt forskning menar man att detta handlar om 1. Diskriminering inom rättsväsendet. 2. Förhållande kopplat till ursprungslandet. 3. Socioekonomiska faktorer och levnadsförhållande i Sverige. Dessa faktorer påverkar brottslighet generellt, inte bara hos utrikesfödda.

I slutet av 2017 var ca 18% av Sveriges befolkning utrikesfödda. 13% kom från Finland, Norge, Danmark och Island.

Jag kan förstå om ni blir lite trötta av att läsa om alla dessa siffror, men när det hela tiden blir en massa meningar och tankar utan att någon tar reda på fakta så ville jag likväl presentera dessa siffror, som jag inte kan tänka mig statistisk centralbyrå, migrationsverket och socialstyrelsen har försökt att ljuga om.

När jag likväl var inne och läste så halkar man ju in på mycket annat som är intressant. Som till exempel 1990 var det bara 11% av Sveriges befolkning som hade hög utbildning medan idag är det 43% som läst vidare efter gymnasieskolan. 12% har inte utbildat sig efter grundskolan och 44% har slutat efter gymnasiet. A

Andelen av personer mellan 25 -34 år med högre utbildning är 36% kvinnor och 22% män. 2016/17 var 402 000 studenter registrerade i grundutbildning vid universiteten. 234 000 var kvinnor och 159 000 män. Yipee here we come!

Antalet utrikesfödda i arbetskraften uppgick 2017 till 1 136 000 personer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s